RESIDENTIAL FORUM 2019

ЗА СЪБИТИЕТО: 

2019 се очаква да е година на баланс на основните показатели свързани с развитието на жилищния пазар и важен тест за неговата устойчивост. Икономическият ръст ще бъде по-бавен и няма да е толкова солиден фактор за търсенето, както през последните години на растеж. Експертните доклади сочат лек спад в новоотпуснатото ипотечно кредитиране и въпреки че очакванията за постепенното покачване на лихвите през 2019 не се оправдаха, по-стриктните условия, при които банките отпускат финансиране, могат да засилят тази тенденция. В допълнение, високата инвестиционна активност в жилищния сегмент ще доведе до уравновесяване на съотношението търсене/предлагане, а благоприятната жилищна среда в контекста на засиления процес на урбанизация в София и големите градове на страната, ще изисква все по-добра синергия между градски лидери и частни инвеститори, за да бъде постигната.

Това накратко ще са фундаментите, които ще определят средата през следващите години. Отговорът на поставените предизвикателства са добре планираните жилищни проекти – тези, които допринасят за успешното развитие на жилищните зони, като основна част от градската тъкан; които са реализирани с отговорност към средата взимайки в предвид и допринасяйки към плановете за развитие на транспортната и социалната инфраструктура; които използват модерен подход на проектиране, така че да бъдат технологични, функционални и ефективни и не на последно място – тези, които са съобразени с динамично-променящите се нужди на съвременните жилищни обитатели.

Residential Forum 2019, организиран от Градът Медиа Груп като част от Building innovation forum сериите през 2019, предоставя професионална публична платформа с фокус върху актуалните модели за реализация на успешни жилищни зони и проекти.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА БЯХА:

✓ Градът и жилищните зони
- общите устройствени планове като инструмент за управление на градското развитие: етапи и предстоящи стъпки
- създаване на по-добра жилищна среда чрез постигане на синергия между градските стратегии и инвестиционните проекти
- актуално състояние и възможности за бъдещо развитие на социалната инфраструктура в жилищните зони – успешни модели и добри практики

✓ Тенденции при развитието на жилищния продукт
- пазарна среда 2019: търсене, предлагане, цени, финансиране – каква ще бъде 2019 година за жилищния пазар
- мащабните жилищни проекти като отговорен фактор за развитие на зоната, в която се намират
- еволюция и сегментация на жилищния пазар – ниши и иновативни концепции или как да предоставим по-качествена, здравословна и устойчива жилищна
среда
- съвременният жилищен обитател и начинът му на живот като основа при планирането на жилищните проекти

✓ Жилищната архитектура и сградните технологии -  проекти и реализации 2019
- Многофамилни сгради в урбанизирана среда: Как нуждите и начинът на живот на новото поколение жилищни обитатели променят облика и функционалното разпределение на жилищните сгради?
- Жилищните комплекси: Качественият мастърплан като фундаментален фактор за създаване на добра среда на живот
- Индивидуалност, дизайн и конструктивни предизвикателства: Тенденции при проектирането и реализацията на еднофамилни къщи
- Технологичното развитие и жилищните сгради – как да повишим ефективността, безопасността и функционалността на сградата чрез интеграция на интелигентни сградни решения и системи.

АУДИТОРИЯ:
✓ real estate инвестиционни и дивелопмънт компании
✓ градски лидери
✓ урбанисти
✓ real estate консултанти и брокери
✓ архитекти
✓ инженери
✓ строителни компании
✓ представители на компании за сградни решения и технологии

 

Изтеглете брошурата от събитието тук

 

ГАЛЕРИЯ 2019:

Ексклузивен спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Партньор в печатните услуги: